hlavicka.jpg

OUR MISSION

Welcome to the website of Centre for the prevention of risky virtual communication Faculty of Education of Palacký University in Olomouc. Centre for the prevention of risky virtual communication (the Centre) focuses on prevention of hazardous behaviour associated with the use of information and communication technologies by children, especially cyber bullying, cyber grooming, cyber stalking, hoax and spam, sexting, social engineering methods, the issue of sharing of personal information through social networks and other dangerous communication techniques. It implements an educational, research, prevention and intervention activities. Our Centre also focusing on positive using of modern IT technologies by children and adults.

 

starci

Praha/Olomouc – 6. února 2018 - Nejaktivnějšími šiřiteli e-mailového spamu, ať již pravdivého či nepravdivého, jsou senioři ve věku od 65 let. S přibývajícím věkem uživatelé šíří spam podstatně více než uživatelé mladší. Spam zahrnuje jak pravdivé zprávy, tak i hoaxy a dezinformace. Vyplývá to z výzkumu Starci na netu realizovaného společností Seznam.cz a Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Senioři také nejvíce k seznamování s protějškem na internetu používají online inzerci. Mladší lidé naopak preferují seznámení přes sociální sítě. 

Výzkum probíhal v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017. Přes online formulář se ho zúčastnili 1072 respondenti rozděleni do čtyř věkových kategorií od 35 let výše. E-maily, které varují před nebezpečím, například migrací nebo islámem, rozšiřuje 35 % osob ve věku 55-64 let a 47 % respondentů starších 65 let – to je čtyřikrát více než u lidí mladších (35 až 44 let). Pravdivé i nepravdivé zprávy o politickém dění pak šíří senioři šestkrát častěji než osoby mladší.

V řadě případů si senioři informace, které sami šíří, vůbec neověří, důvěřují autoritě, která jim e-mail poslala, například jejich přátelé, kamarádi, spolužáci, kolegové. To s sebou nese celou řadu rizik – starší uživatele internetu lze snadno ovlivnit a ti potom aktivně ovlivňují své přátele a známé prostřednictvím spamu. Proto je velmi důležité učit uživatele internetových služeb rozlišovat pravdivé a nepravdivé informace, učit je s informacemi kriticky pracovat, naučit je hledat primární a věrohodné zdroje informací a upozorňovat je na strategie, které autoři nepravdivých zpráv (hoaxů, dezinformací, fake news) využívají,“ říká doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci.

Dospělí uživatelé internetu velmi aktivně využívají různé druhy inzertních portálů, internetových aukcí a online dražeb. Přibližně 40 % respondentů však potvrdilo, že na inzertním portálu narazili na nepoctivého prodejce. V případě online aukcí má negativní zkušenost s prodejcem pětina dotázaných.

Na internetu je celá řada lákadel, je potřeba být v pohybu na síti opatrný. Denně se potkávám s případy podvodů, které jsou cíleny záměrně na starší uživatele internetu a zneužívají jejich malou technologickou zdatnost a důvěru. A možná právě kvůli neznalosti, neověřování faktů, jsou senioři skupinou lidí, která věří poplašným zprávám, fake news a podvodným nabídkám častěji než mladší generace. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak na tom tato věková kategorie uživatelů internetu je, a mým úkolem bude na ní lépe mířit prevenci. Pokud budeme naši pozornost směřovat nejen na děti, ale i na druhou nejvíce ohroženou skupinu seniorů, můžeme prostředí na českém internetu výrazně zlepšit,“ říká Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost ze společnosti Seznam.cz.

starci_sluzby

Přibližně třetina všech respondentů se v online prostředí také seznamuje. Z této skupiny téměř čtyři z pěti dotázaných napříč všemi kategoriemi využívají online seznamky. Senioři k seznámení s protějškem ve 29 % využívají také online inzerci, ve 14 % Skype či jinou aplikaci, v 10 % se seznamují skrze prostředí online her a v 8 % případů přes webové stránky zájmové organizace. Mladší respondenti (35–44 let) preferují často seznámení přes sociální sítě (ve 34 %), ještě více ale k tomuto účelu využívají chatovací portály (37 %).

Kompletní výzkumná zpráva je k dispozici na webu www.starcinanetu.cz, případně zde.