hlavicka.jpg

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vzniklo jako logický nástupce projektu Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy a nepedagogy (tzv. E-Bezpečí), který byl realizován v letech 2008-2009 díky grantové dotaci GAČR. Díky tomuto projektu byla vytvořena základní funkční struktura zaměřená na prevenci sociálně-patologických jevů v online virtuálních prostředích.

Na úvodní projekt navazovaly v průběhu roku 2009 další dílčí regionální projekty, např. projekt Bezpečný internet (Město Lipník nad Bečvou, odbor sociálních služeb), projekt Patron bezpečného netu (Olomoucký kraj), projekt E-Bezpečí pro Olomouc aj., které byly zaměřené na prevenci kyberkriminality se zacílením na žáky i dospělé (rodiče, učitele, policisty). Projekt byl rovněž podpořen Statutárním městem Olomouc (viz granty).

Aktivit a knowhow projektu si všimly specializované odbory klíčových ministerstev - odbory prevence kriminality  Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. S oběma institucemi byla navázána úzká spolupráce - s MVČR byl spuštěn projekt proškolování policistů PIS na celém území ČR, ve spolupráci s MŠMT byl spuštěn projekt proškolování žáků a učitelů. Centrum PRVoK začalo dále participovat na desítkách dalších lokálních i národních projektů. Silnými partnery centra se stala firma Vodafone a Český rozhlas Olomouc.

Od roku 2010 začalo Centrum realizovat řadu regionálních edukačních, intervenčních a výzkumných projektů, zaměřených na podporu edukace v regionech měst Ostrava a Olomouc. Ty rovněž aktivity projektu zahrnuly do svých městských programů prevence kriminality.

V roce 2011 došlo díky dotací z Evropských sociálních fondů k rozšíření aktivit centra o edukaci studentů - budoucích učitelů. Vznikl tak projekt E-Synergie, který centralizuje aktivity spojené s rozvojem znalostí a dovedností právě u této cílové skupiny.

V roce 2012 propojilo Centrum aktivity projektu E-Bezpečí s aktivitami projektu Seznam se bezpečně! a dohodlo se na vzájemné spolupráci. Partnerská síť se tak rozšířila o jednu z nejúspěšnějších českých firem podnikajících v oblasti online technologií - Seznam.cz. V témže Centrum začalo spolupracovat rovněž s českou pobočkou firmy Google - Google Czech Republic. Mezi další významné partnery se zařadilo Allegro Group CZ (provozovatel serverů Aukro, Heureka a dalších obchodních portálů), které nám umožnila zaměřit se rovněž na různé formy internetových podvodů.

V současnosti realizuje Centrum prevence rizikové virtuální komunikace komplex aktivit v oblasti vzdělávání, prevence, intervence a výzkumu, které zasahují celé území České republiky.

V roce 2015 jsme získali 1. místo v národním kole Evropské ceny prevence kriminality (4. místo v Evropě, 1. místo v ČR).

V roce 2016 začalo Centrum aktivně spolupracovat se společností O2 Czech Republic, se kterou rozjelo velké množství aktivit v oblasti výzkumu, intervence a vzdělávání s celorepublikovým zásahem.