hlavicka.jpg

Vedoucí centra
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.  (+420 777 146 808)

Vedoucí oddělení vzdělávání
Mgr. Veronika Krejčí - manager of education

Právní specialista
JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. – law support

Lektoři, terénní pracovníci
PhDr. Réné Szotkowski, Ph.D.  
Mgr. Pavla Dobešová, Ph.D. 
Josef Nadrchal 
Mgr. Jan Bartoněk
PhDr. Kamila Balharová
Mgr. Mirka Dluhošová 

Analytici
Mgr. Lukáš Hejsek
Mgr. Jana Kusá, Ph.D.
Mgr. Dana Cibáková, Ph.D.

Externí konzultanti - Policie ČR
Petr Čunderle - PIS Policie Olomouc
Pavel Schweiner - Crime Police Olomouc
Vlastimil Hruška - Crime Police Olomouc 

Konzultanti v oblast sociálních sítí, OSPOD etc.
PhDr. Vojtěch Bednář 
Bc. Michal Poláček 

Konzultanti v oblasti výzkumu
prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.

Strategičtí konzultanti
Ing. Přemysl Filip, MBA - Vodafone a.s., manažer CRS
Martin Kožíšek - Seznam.cz 
Denis Gibadulin - Google Czech Republic 
Dominik Jambor - Allegro Group CZ, Aukro