hlavicka.jpg

Od roku 2009 Centrum prevence rizikové virtuální komunikace úspěšně zrealizovalo více než 20 projektů zaměřených na rizika komunikace ve virtuálních prostředích. Granty lze rozdělit do několika základních kategorií:  

A. Vlastní projekty

1. Národní granty dotované z prostředků Evropské Unie
Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy.  CZ.1.07/1.3.13/02.0040. 2010-2012
E-Synergie - vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace. ESF CZ.1.07/2.4.00/17.0062. 2011-2014  

2. Národní granty dotované ze státního rozpočtu ČR

E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-2016 
E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-2011
Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy a nepedagogy. Grantová agentura ČR. 406/08/P106. 2008-2009.   

3. Regionální granty dotované ze státního rozpočtu ČR
E-Bezpečí pro Olomouc 2009 - 2016. Statutární město Olomouc.
E-Bezpečí pro Ostravu 2011 - 2016. Statutátní město Ostrava.
Online poradna Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2011-2016. Ministerstvo vnitra ČR.
Bezpečný internet - preventivní program pro základní školy města Lipník nad Bečvou. 2009  

4. Grantová podpora od komerčních firem
E-Bezpečí pro Google 2016. Google Czech Republic.
E-Bezpečí pro Vodafone 2016. Nadace Vodafone.  
E-Bezpečí pro O2 2016. O2 Czech Republic. 

B. Projekty, na kterým jsme participovali

Kurzy ICT pro pedagogické pracovníky. 2010-2012. Univerzita Palackého v Olomouci