hlavicka.jpg

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (dále Centrum PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci realizuje výzkumy zaměřené na rizikové chování spojené s internetem a mobilními telefony.

Konkrétně jsou v rámci výzkumných aktivit Centra PRVoK monitorovány následující nebezpečné jevy:

- Kyberšikana (různé formy kyberšikany v závislosti na vybraných komunikačních prostředích).
- Navazování virtuálních kontaktů (komunikace s neznámými lidmi a osobní schůzky s nimi; východiska pro tzv. kybergrooming).
- Sexting (ve formě veřejného sdílení intimních materiálů v prostředí internetu a formě poskytnutí intimního materiálu na vyžádání jiné osoby).
- Sdílení osobních údajů v prostředí internetu (se zaměřením na sdílení fotografie obličeje).
- Další související jevy.

Seznam realizovaných výzkumů 

Název Rok Cílová skupina
Cyberbullying of teachers Running Teachers
Czech Children and Facebook 2015 Children (9-17 years)
n=1248
Specifics of Children Communication and Online Aggressors within the Online Assaults on Children 2015 Children x Attackers
267 records
Danger of internet communication 5 (Czech Children) 2014 Children (11-17 years)
n=28232
Risky behaviour of Slovak children 2014 Children (11-17 years)
n=1488
Danger of internet communication 4 (Czech Children) 2013 Children (11-17 years)
n=21372
Risky Behaviour of Students of Faculty of Education of Palacký University Olomouc within the Internet Environment 2013 Students (20-25 years)
n=386
Research of formal and semantic analysis of computer passwords of young users 2013 People (18-67 years)
n=3743
Danger of internet communication 3 (Czech Children) 2012 Children (11-17 years)
n=10830
Danger of electronical communication 2 2011 Children (11-17 years)
n=12533
Danger of electronical communication 1 2010 Children (11-17 years)
n=1925

Mezinárodní výzkumné projekty (participace)

Name Year Target group Institution
CrossNational Research Project on Personality Traits in the Relationship between Sexting and Dating
Violence among Adolescents and Young Adults
2016

2 groups:
14-19 years
20-30 years

Sapienza University of Rome

&
Centre for prevention of risky virtual communication

Ukázky výstupů

Aplikovaný výzkum

Centre for prevention of risky virtual communication, Faculty of Education, Palacký University Olomouc, Czech Republic realizes applied research connected with internet security and cybercrime for:

O2 Czech Republic, Seznam.cz, Vodafone, Police Czech Republic, Ministry of Interior, CZ, Ministry of Education, CZ, Google Czech Republic

Výstupy (AJ)

KOPECKÝ, Kamil. Czech Children and Facebook – A Quantitative Survey. Telematics and Informatics [online]. 2016, roč. 33, č. 4, s. 950–958. ISSN 0736-5853. Retrieved from: doi:10.1016/j.tele.2016.02.008

TOMCZYK, Łukasz a Kamil KOPECKÝ. Children and Youth Safety on the Internet: Experiences from Czech Republic and Poland. Telematics and Informatics [online]. 2015, roč. 33, č. 3. ISSN 07365853. Retrieved from: doi:10.1016/j.tele.2015.12.003

KOPECKÝ, Kamil. Misuse of web cameras to manipulate children within the so-called webcam trolling. Telematics and Informatics [online]. 2016, roč. 33, č. 1, s. 1–7. ISSN 0736-5853. Retrieved from: doi:10.1016/j.tele.2015.06.005

KOPECKÝ, Kamil. Sexting Among Slovak Pubescents and Adolescent Children. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2015, roč. 203, s. 244–250. ISSN 18770428. Retrieved from: doi:10.1016/j.sbspro.2015.08.289

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Risks of Internet Communication IV [online]. 1. vyd. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4105-4. Retrieved from: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/60-risks-of-internet-communication-iv

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. The Risks of Internet Communication 3. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2012, roč. 69, s. 1348–1357 [vid. 2. duben 2015]. ISSN 1877-0428. Retrieved from: doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.072

KOPECKÝ, Kamil. Cyberbullying and Other Risks of Internet Communication Focused on University Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2014, roč. 112, s. 260–269 [vid. 18. březen 2015]. ISSN 1877-0428. Retrieved from: doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.1163

KOPECKÝ, Kamil, Lukáš HEJSEK, Jana KUSÁ, Hana MAREŠOVÁ a Vlasta ŘEŘICHOVÁ. Specifics of Children Communication and Online Aggressors within the Online Assaults on Children (Analysis of Selected Utterances). In: SGEM2015 Conference Proceedings [online]. 2015, s. 195–202. Retrieved from: doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B11/S1.026

Výstupy (ČJ)

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu [online]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4861-9. Retrieved from: doi:10.5507/pdf.15.24448619

KOPECKÝ, Kamil. Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3858-0.

KOPECKÝ, Kamil. Specifické rysy kyberšikany u českých dětí v kontextu systému všeobecné primární prevence (pohledem kvantitativně-kvalitativního výzkumu). e-Pedagogium. 2015, č. 3, s. 71–82. ISSN 1213-7758.

KOPECKÝ, Kamil. Stručný úvod do problematiky online vydírání českých dětí se zaměřením na tzv. sextortion. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 15, č. 6, s. 352–354. ISSN 1803-5264.

KOPECKÝ, Kamil. Strategie manipulace dětí v online prostředích se zaměřením na tzv . kybergrooming. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, č. 5, s. 331–334. ISSN 1803-5264.

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové komunikace IV. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-3911-2.

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové komunikace 3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3087-4.

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Kyberšikana a další formy rizikového chování českých dětí v prostředí internetu. Adiktologie. 2015, roč. 15, č. 3, s. 166–173.

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Kyberšikana, sexting a rizikové seznamování českých dětí v prostředí internetu. Komenský. 2014, roč. 139, č. 2, s. 10–16. ISSN 0323-0449.

KOPECKÝ, Kamil, Veronika KREJČÍ a René SZOTKOWSKI. Sdílení osobních údajů na internetu českými dětmi ve věku od 11 do 17 let – výsledky výzkumu. Paidagogos [online]. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 97–109 [vid. 11. duben 2015]. ISSN 1213-3809. Retrieved from: http://www.paidagogos.net/issues/2013/1/article.php#art7

Výzkumný tým

Kamil Kopecký, PhD (Researchgate profile)
René Szotkowski, PhD (Researchgate profile)
Veronika Krejčí, Mgr (Researchgate profile)