hlavicka.jpg

A. Papers with impact factor (WoS)

1. KOPECKÝ, K., Voráč, D., Mikulcová, K., Krejčí, V., Gómez García, G. Disinformation and Its Negative Impact in The Changing World of Mass Media (Specifically Focused on the COVID-19 Pandemic in the Czech Republic). Libri - international journal of libraries and information studies (accepted, in print).

2. Romero-Rodríguez, José-M., KOPECKÝ, K., García-González, A., Gómez-García, G. Sharing images or videos of minors online: Validation of the Sharenting Evaluation Scale (SES). Children and Youth Services Review, Volume 136, 2022, 106396, ISSN 0190-7409. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106396. (IF  2020: 2.393, Q1-Q2)

3. KOPECKÝ, K.; Fernández-Martín, F.-D.; Szotkowski, R.; Gómez-García, G.; Mikulcová, K. Behaviour of Children and Adolescents and the Use of Mobile Phones in Primary Schools in the Czech Republic. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 8352. https://doi.org/10.3390/ijerph18168352 (IF 3.39, Q1-Q2)
 
4. Morelli M, Urbini F, Bianchi D, Baiocco R, Cattelino E, Laghi F, Sorokowski P, Misiak M, Dziekan M, Hudson H, Marshall A, Nguyen TTT, Mark L, Kopecky K, Szotkowski R, Toplu Demirtaş E, Van Ouytsel J, Ponnet K, Walrave M, Zhu T, Chen Y, Zhao N, Liu X, Voiskounsky A, Bogacheva N, Ioannou M, Synnott J, Tzani-Pepelasi K, Balakrishnan V, Okumu M, Small E, Pavlova Nikolova S, Drouin M, Chirumbolo A. The Relationship between Dark Triad Personality Traits and Sexting Behaviors among Adolescents and Young Adults across 11 Countries. Int J Environ Res Public Health. 2021 Mar 4;18(5):2526. doi: 10.3390/ijerph18052526. PMID: 33806314; PMCID: PMC7967332 (IF 3.39, Q1-Q2)

5. Morelli, M., Chirumbolo, A., Bianchi, D., Baiocco, R., Cattelino, E., Laghi, F., Sorokowski, P., Misiak, M., Dziekan, M., Hudson, H., Marshall, A., Nguyen, T. T. T., Mark, L., Kopecky, K., Szotkowski, R., Toplu Demirtaş, E., Van Ouytsel, J., Walrave, M., Zhu, T., Chen, Y., Zhao, N., Liu, X., Voiskounsky, A., Bogacheva, N., Ioannou, M., Synnott, J., Tzani-Pepelasis, K., Balakrishnan, V., Okumu, M., Small, E., Nikolova, S. P., & Michelle Drouin (2020). The Role of HEXACO Personality Traits in Different Kinds of Sexting: A Cross-Cultural Study in 10 Countries. Computers in Human Behavior. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106502 (IF 6,8, Q1)

6. Diaz, I. A., KOPECKÝ, K., Rodríguez, J. M., Trujillo Torres, J. M. Patologías asociadas al uso problemático de Internet. Una revisión sistemática y meta-análisis en WOS y Scopus. Investigacion Bibliotecologica,34,82,229-253. 2020. (IF 0.475, Q4)

7. KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R., GÓMEZ GARCÍA, G., HINOJO-LUCENA, F. J. Behaviour of Young Czechs on the Digital Network with a Special Focus on YouTube. Children and Youth Services Review, 116, 105191. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105191 (IF 2020: 2.393, Q1-Q2)

8. KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R., AZNAR-DÍAZ, I., & ROMERO-RODRÍGUEZ, J. M. (2020). The phenomenon of sharenting and its risks in the online environment. Experiences from Czech Republic and Spain. Children and Youth Services Review, 110, 104812. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104812 (IF 2020: 2.393, Q1-Q2)

9. KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Cyberbullying , cyber aggression and their impact on the victim - the teacher. Telematics and Informatics [online]. 2017, roč. 34, č. 2. ISSN 0736-5853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2016.08.014 (IF 2016: 3.398, Q2)

10. KOPECKÝ, Kamil. Online Blackmail of Czech Children Focused on “Sextortion” (Analysis of Culprit and Victim Behaviors). Telematics and Informatics [online]. 2017, roč. 34, č. 1, s. 11–19. ISSN 0736-5853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2016.04.004 (IF 2016: 3.398, Q2)

11. KOPECKÝ, Kamil. Czech Children and Facebook – A Quantitative Survey. Telematics and Informatics [online]. 2016, roč. 33, č. 4, s. 950–958. ISSN 0736-5853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2016.02.008 (IF 2016: 3.398, Q2)

12. KOPECKÝ, Kamil. Misuse of web cameras to manipulate children within the so-called webcam trolling. Telematics and Informatics [online]. 2016, roč. 33, č. 1, s. 1–7. ISSN 0736-5853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2015.06.005 (IF 2016: 3.398, Q2)

13. TOMCZYK, Łukasz a Kamil KOPECKÝ. Children and Youth Safety on the Internet: Experiences from Czech Republic and Poland. Telematics and Informatics [online]. 2015, roč. 33, č. 3. ISSN 07365853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2015.12.003 (IF 2016: 3.398, Q2)

14. KOPECKÝ, Kamil. Sexting among Czech preadolescents and adolescents. New Educational Review [online]. 2012, roč. 28, č. 2, s. 39–48. ISSN 1732-6729. Dostupné z: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84864819528&partnerID=tZOtx3y1 (IF 2014 0,206, Q4)

B. Other papers (peer-review journals in English, WoS)

AZNAR-DÍAZ, I. A., KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R., ROMERO-RODRÍGUEZ, J. M. R. (2020). Self-expression and addiction: Instagram use by Czech and Spanish university students. Plaridel. Advance online publication. http://www.plarideljournal.org/article/self-expression-and-addiction-instagram-use-by-czech-and-spanish-university-students/

DÍAZ, I. A., KOPECKÝ, K., RODRÍGUEZ, J. M. R., RECHE, M. P. C., & TORRES, J. M. T. (2020). Pathologies associated with problematic internet use. A systematic review and meta-analysis in wos and scopus. Investigacion Bibliotecologica. Universidad Nacional Autonoma de Mexico. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2020.82.58118

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Sexting in the Population of Children and Its Risks: A Quantitative Study. International Journal of Cyber Criminology [online]. 2018, vol. 12, no. 2, pp. 376-391. https://doi:10.5281/zenodo.3365620

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Specifics of Cyberbullying of Teachers in Czech Schools – A National Research. Informatics in Education [online]. 2017, vol. 16, no. 1, pp. 1–16. https://doi:10.15388/infedu.2017.06

KOPECKÝ, Kamil. Cyberbullying in a Population of Slovak Teenagers (Quantitative Research). Human Affairs [online]. 2016, roč. 26, č. 2, s. 117–127. ISSN 1337-401X. https://doi:10.1515/humaff-2016-0013

KOPECKÝ, Kamil. Cyberbullying and Other Risks of Internet Communication Focused on University Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2014, roč. 112, s. 260–269 [vid. 18. březen 2015]. ISSN 1877-0428. https://doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.1163

KOPECKÝ, Kamil. Cyberbullying and Sexting between Children and Adolescents – Comparative Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2014, roč. 149, s. 467–471 [vid. 6. duben 2015]. ISSN 1877-0428. https://doi:10.1016/j.sbspro.2014.08.292

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Cyberbullying, Sexting and Establishment of Risky Contacts by Czech Children within the Internet Environment - Research and Prevention. International Journal of Science and Research [online]. 2015, roč. 4, č. 5, s. 1011–1016. ISSN 2319-7064.  http://www.ijsr.net/archive/v4i5/SUB154369.pdf

C. Other papers (peer-review journals in Czech, Scopus/WoS)

KOPECKÝ, Kamil, STŘÍLKOVÁ, Pavla, SZOTKOWSKI, René., ROMERO-RODRIGUEZ, José-Mária. Rizikové výzvy v online prostředí. Pediatrie pro praxi. 2020, roč. 21, č. 2, ISSN 1803-5264.

KOPECKÝ, Kamil. Projevy závislostního chování u dětských hráčů hry Minecraft pohledem kvantitativního výzkumu. Pediatrie pro praxi. 2018, roč. 19, č. 1, s. 35-40. ISSN 1803-5264.

KOPECKÝ, Kamil. Stručný úvod do problematiky online vydírání českých dětí se zaměřením na tzv. sextortion. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 15, č. 6, s. 352-354. ISSN 1803-5264.

KOPECKÝ, Kamil. Strategie manipulace dětí v online prostředích se zaměřením na tzv . kybergrooming. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, č. 5, s. 331–334. ISSN 1803-5264.

KOPECKÝ, Kamil. Specifické rysy kyberšikany u českých dětí v kontextu systému všeobecné primární prevence (pohledem kvantitativně-kvalitativního výzkumu). e-Pedagogium. 2015, č. 3, s. 71–82. ISSN 1213-7758.

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Kyberšikana a další formy rizikového chování českých dětí v prostředí internetu. Adiktologie. 2015, roč. 15, č. 3, s. 166–173.

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Kyberšikana ve světle nových médií využívaných ve školním prostředí. Trendy ve vzdělávání: Informační technologie a technické vzdělávání. 2015, roč. 8, č. 1, s. 366–371.

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Kyberšikana, sexting a rizikové seznamování českých dětí v prostředí internetu. Komenský. 2014, roč. 139, č. 2, s. 10–16. ISSN 0323-0449.

KOPECKÝ, Kamil a Martin KOŽÍŠEK. Fenomén sexting v teorii a praxi. Skauting [online]. 2015, roč. 53, č. 1, s. 4–7. Dostupné z: http://casopisy.skaut.cz/skauting/678#p4

KOPECKÝ, Kamil, Veronika KREJČÍ a René SZOTKOWSKI. Sdílení osobních údajů na internetu českými dětmi ve věku od 11 do 17 let – výsledky výzkumu. Paidagogos [online]. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 97–109 [vid. 11. duben 2015]. ISSN 1213-3809. Dostupné z: http://www.paidagogos.net/issues/2013/1/article.php#art7

CHRÁSKA, Miroslav, Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ a René SZOTKOWSKI. Is a victim also and attacker? Research of cyberbullying at Czech pupils and students in the whole Czech Republic 1. Journal of Technology and Information Education [online]. 2012, roč. 4, č. 1, s. 75–79. ISSN 1803-837X.  doi:10.5507/jtie.2012.013

CHRÁSKA, Miroslav, Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ a René SZOTKOWSKI. Is a victim also and attacker? Research of cyberbullying at Czech pupils and students in the whole Czech Republic II. Journal of Technology and Information Education [online]. 2012, roč. 4, č. 2, s. 16–20. ISSN 1803-837X.  http://jtie.upol.cz/pdfs/jti/2012/02/03.pdf

KOPECKÝ, Kamil a Veronika KREJČÍ. Kyberšikana - nová podoba šikany. Prevence: Život bez závislosti. 2009, roč. 6, č. 6, s. 4–6. ISSN 1214-8717.

KOPECKÝ, Kamil. Stručný úvod do problematiky bezpečného internetu. Metodický portál RVP [online]. 2010.  http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9673/STRUCNY-UVOD-DO-PROBLEMATIKY-BEZPECNEHO-INTERNETU.html/.

D. Conference proceedings

KOPECKÝ, Kamil, Lukáš HEJSEK, Jana KUSÁ, Hana MAREŠOVÁ a Vlasta ŘEŘICHOVÁ. Specifics of Children Communication and Online Aggressors within the Online Assaults on Children (Analysis of Selected Utterances). In: SGEM2015 Conference Proceedings [online]. 2015, s. 195–202. Dostupné z: doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B11/S1.026

KOPECKÝ, Kamil. Sexting Among Slovak Pubescents and Adolescent Children. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2015, roč. 203, s. 244–250. ISSN 18770428. Dostupné z: doi:10.1016/j.sbspro.2015.08.289

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. The Risks of Internet Communication 3. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2012, roč. 69, s. 1348–1357 [vid. 2. duben 2015]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.072

KOPECKÝ, Kamil. Nebezpečné elektronické texty typu hoax a jejich vliv na děti školního věku. In: Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita, 2008, s. 114–121. ISBN 978-80-8068-752-6.

KOPECKÝ, Kamil. New trends in the development of mLearning with focus on tablets and other mobile devices. In: Let’s build the future through learning innovation. Proceedings of the 10th International Scientific Conference „eLearning and Software for Education" Bucharest, April 24 - 25, 2014 [online]. B.m.: Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I", 2014. Dostupné z: http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2014&index=papers&vol=16&paper=bcc9012c60a3c90cd64a5970c301b017

KOPECKÝ, K., R. SZOTKOWSKI a L. HEJSEK. Project Webrangers – The Example of Cooperation of Academic and Commercial Sector. In: INTED2015 Proceedings [online]. B.m.: IATED, 2015, s. 6366–6367 [vid. 10. duben 2015]. ISBN 978-84-606-5763-7. Dostupné z: http://library.iated.org/view/KOPECKY2015PRO